1

2
چهارمین کمیته هماهنگی طرح بسیج ملی فشارخون

چهارمین کمیته درون بخشی هماهنگی طرح بسیج ملی فشار خون صبح امروز با مدیریت دکتر جلیلیان رئیس مرکز بهداشت ساوجبلاغ وبا حضور کلیه مسئولین ستادی واحدهای مرکز بهداشت شهرستان ساوجبلاغ برگزار شد.

گفتنی است در این جلسه در خصوص نحوه اجرای طرح واهمیت آن وشرح وظایف کلیه واحدها بحث وبررسی شد.

دوشنبه 3 تير 1398   23:54:51

تصویر ها