3

2

2
کمیته مرگ ومیر مادر وکودک برگزار گردید. کمیته پیشگیری از مرگ ومیر مادر وکودک روز چهرشنبه مورخ 97/12/15 با حضور دکتر سلیمان فلاح مدیر شبکه ودکتر جلیلیان رئیس مرکز بهداشت ساوجبلاغ ودکتر سلطانی رئیس بیمارستان امام جعفر صادق(ع)ومسئولین وکارشناسان ستادی وبیمارستان در محل ستاد شبکه بهداشت ودرمان ساوجبلاغ برگزار گردید . گفتنی است که کمیته مرگ کودکان نیز باحضورکارشناسان مرگ کودکان 1 تا 59 ماهه معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی البرز برگزار شد.
سه‌شنبه 4 تير 1398   09:14:57

تصویر ها