لینک عکس دار

تقویم

<>
شيدسچپج
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

لینک های ویژه

شرح وظایف واحد بهداشت محیط :‌
 الف )‌‌برنامه ریزی
 •  تدوین طرحهای مداخله ای
 •  تدوین برنامه برنامه طرح بسیج سلامت نوروزی
 •  تدوین برنامه اقدامات پیشگیرانه از بروز بیماریهای روده ای بااولویت التور
 •  تدوین برنامه مراسم گرامیداشت روز بهداشت محیط (یازدهم اسفند هرسال )
 ب ) نظارت و پایش
 •  پایش فعالیت های مراکز بهداشتی درمانی
 •  پایش فعالیت های خانه های بهداشت
 •  نظارت بر عملکرد تأسیسات آبرسانی شهری وروستائی
 •  نظارت برعملکرد تأسیسات فاضلاب
 •  نظارت بر نحوه مصرف سموم و مواد گندزدا
 •  نظارت بر عملکرد موسسات سمپاشی وضدعفونی اماکن عمومی
 •  نظارت بر عملکرد آموزشگاههای بهداشت اصناف
 ج ) هماهنگی
  1- هماهنگی درون بخشی
 •  هماهنگی با واحد آموزش بهداشت در زمینه برنامه های آموزشی
 •  هماهنگی با گروه تخصصی پیشگیری ومبارزه با بیماریها درخصوصپیشگیری ومهار بیماریهای روده ای و اپیدمی
 •  هماهنگی با گروه تخصصی تغذیه وتنظیم خانواده درخصوص برنامه هایکنترل نمکهای ید دار
 •  هماهنگی با واحد بهداشت مدارس درخصوص بررسی وضعیت بهداشتی مدارسو موسسات آموزشی و توزیع شیر درمدارس
 •  هماهنگی با معاونت درمان در خصوص بازدید از بیمارستانها و مراکزدرمانی و آزمایشگاهی
 •  هماهنگی با معاونت غذا و دارو در خصوص کنترل مواد غذائی ،آرایشی و بهداشتی
 •  هماهنگی با آزمایشگاه کنترل مواد غذائی درخصوص پذیرش نمونه هایارسالی و اعلام پاسخ
 •  هماهنگی با آزمایشگاه آب و فاضلاب درخصوص پذیرش نمونه هایارسالی و اعلام نتیجه
  2- هماهنگی برون بخشی
 •  هماهنگی با مراجع قضائی درخصوص رسیدگی به پرونده تخلفات بهداشتیو جرائم مرتبط با بهداشت مواد غذائی
 •  هماهنگی با نیروی انتظامی درخصوص تعطیل واحدهای متخلف وجلبمتهمین
 •  هماهنگی با شرکت آب وفاضلاب شهری وروستائی
 •  هماهنگی با سازمان بازرگانی شهرستان ساوجبلاغ وعضویت درکمیسیوننظارت
 •  هماهنگی با شهرداریها و سازمانهای مرتبط
 •  هماهنگی با مجامع امور صنفی و اتحادیه های مربوط
 •  هماهنگی با اداره کل نظارت بر مواد غذائی ، آشامیدنی ، آرایشیوبهداشتی
 •  هماهنگی با تربیت بدنی در خصوص وضعیت بهداشتی استخرهای شناومراکز تفریحی ورزشی
 •  هماهنگی با ، فرمانداری شهرستان ساوجبلاغ وبخشداریها
  د ) اقدامات اجرائی
 •  اجرای طرح بسیج سلامت نوروزی
 •  اجرای طرح تشدید کنترل مراکز تهیه وتوزیع مواد غذائی واماکنعمومی
 •  اجرای طرح سالمسازی بوفه های مدارس
 •  اجرای برنامه شهر سالم وروستای سالم
 •  اجرای دستور العملهای واصله از مراکز سلامت محیط و کار
 •  اجرای طرح نظارت بر اتلاف سگهای ولگرد
 •  اجرای طرح ادغام بهداشت مواد غذائی در سیستم شبکه
 •  اجرای طرح حذف جوش شیرین ازنان تولیدی نانوائی ها
 •  اجرای حکم تعطیل واحدهای متخلف
 •  توقیف مواد غذائی فاسد وغیرمجاز
 •  ارجاع پرونده واحد های صنفی متخلف به مراجع قضائی وتعزیراتحکومتی
 •  اجرای برنامه های بهسازی محیط روستاها با اولویت سرویس بهداشتیوآبخوری مدارس ، توالتهای روستائی ، دفع زباله وفاضلاب
 •  رسیدگی به شکایات مردمی درزمینه بهداشت محیط ، مواد غذائی ،فاضلاب ، زباله و ...
  ه ) آموزش
 •  آموزش حین خدمت وبدو خدمت پرسنل بهداشت محیط در زمینه بهداشتمحیط ومواد غذائی از طریق برگزاری کارگاه آموزشی
 •  آموزش متصدیان واحدهای صنفی مرتبط با مواد غذائی و اماکن عمومیاز طریق برگزاری جلسات آموزشی و آموزشگاههای اصناف
 •  آموزش بهورزان خانه های بهداشت در زمینه بهداشت محیط وموادغذائی
 •  آموزش رابطین
 و) بازدید و کنترل
 •  بازدید از مراکز تهیه وتوزیع مواد غذائی واماکن عمومی و اماکنمسیر راهها ( رستورانها واغذیه فروشی ها و ..)
 •  بازدید از مراکز بهداشتی درمانی ، درمانگاهها وبیمارستانها
 •  بازدید از استخرها ی شنا و باشگاههای ورزشی
 •  بازدید از پادگانها ، اردوگاهها ، زندانها ومراکز انتظامی
 •  بازدید از مدارس وموسسات آموزشی و پرورشی
 •  بازدید از کارگاهها و کارخانجات مواد خوراکی وبهداشتی
 •  بازدید از کارخانه های تولید یخ
 •  بازدید از مراکز مشاوره ترک دخانیات
 •  بازدید از پایانه های مسافربری ، ترمینالها ،
 •  کنترل مواد غذائی ، آشامیدنی از طریق نمونه برداری وارسال بهآزمایشگاههای غذا ودارو
 •  کنترل آب آشامیدنی شبکه آبرسانی شهری وروستائی از طریق کلر سنجیوانجام نمونه برداری از آب
 •  کنترل نمکهای ید دار درمراکز تهیه وتوزیع و اماکن عمومی از طریقید سنجی
 •  کنترل نانهای سنتی تهیه شده در واحدهای صنفی نانوائی از نظروجود جوش شیرین
 •  کنترل آب استخرهای شنا از نظر کدورت ، کلر باقیمانده و آلودگیمیکروبی
 •  کنترل موادغذائی مورد عرضه در بوفه های مدارس
 •  کنترل اقلام خوراکی ، آشامیدنی وارداتی از نظر مجوزهای لازموتاریخ تولید وانقضاء
 ز) پشتیبانی
 •  پیگیری اعتبارات بهداشت محیط
 •  پیگیری اعتبارات بهسازی محیط روستا ها
 •  تأمین مصالح و ابزار مورد نیاز بمنظور بهبود دفع زباله هایروستائی ، احداث توالت روستائی و ...
 •  پیگیری تجهیز انبار حوادث وسوانح غیر مترقبه
 ح) ارزشیابی
 •  ارزشیابی دوره ای واحد های محیطی ومراکز بهداشت
 •  ارزشیابی سالانه مراکز بهداشت تابعه
 ط) جمع آوری وتجزیه وتحلیل آمارواطلاعات
 •  تکمیل فرمهای آماری درمراکز بهداشتی درمانی
 •  جمع بندی فرمهای آماری ارسالی ازمراکز بهداشتی درمانی درمرکزبهداشت شهرستان
 •  تهیه کارنامه عملکرد شش ماهه وسالیانه
 •  تجزیه وتحلیل آمار و ا طلاعات ارسالی از مراکز ومقایسه با حدانتظار و فعالیت دوره مشابه قبل
 ی) عضویت درکمیته ها ، کمیسیون ها،شوراها وجلسات کارگروه وگروههای کارشناسی
 •    عضویت درکمیسیون نظارت شهرستان بعنوان نماینده بهداشت و درمان
 
دوشنبه 3 تير 1398   23:44:35

گالری تصاویر

اخبار

  بازدیدها

  تعداد بازديد اين صفحه: 3232
  تعداد بازديد کنندگان سايت: 87144213 تعداد بازديد زيرپورتال: 714412 اين زيرپورتال امروز: 360 سایت در امروز: 50062 اين صفحه امروز: 1