لینک عکس دار

تقویم

<>
شيدسچپج
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

لینک های ویژه

فعالیت های واحد بیماریها :
 
 الف : بیماریهای واگیر :
  -1 مراقبت از بیماریهای واگیر ( جمع آوری اطلاعاتبیماریها بر اساس نظام گزارش دهی ، تجزیه و تحلیل داده ها تدوین برنامه عملیاتیواحد بر اساس اطلاعات موجود)
 - 2 انجام اقدامات مداخله ای مورد نیاز در پیشگیری وکنترل بیماریها بر اساس دستورالعمل های موجود .
 - 3تهیه و تدارک واکسنهای مورد نیاز در برنامه کشوریایمن سازی
 - 4 واکسیناسیون گروههای هدف ( اطفال زیر 6 سال زنانواجد شرائط ) بر اساس مندرجات راهنمای کشوری ایمن سازی .
 - 5 واکسیناسیون گروههای خاص ( سربازان افراد در معرضتماس با آنفلوانزای فوق حاد پرندگان بیماری هپاتیت B ) .
 - 6 ارائه خدمات درمان پیشگیری هاری
 - 7 بازآموزی پرسنل واحد بیماریها مطابق برنامه عملیاتیسالیانه
 - 8 اعزام کارشناسان جهت اجرای برنامه های آموزشی درادارات و ارگانهای تابعه شهرستان
 - 9 ارائه خدمات رایگان مبارزه با سل در مرکز مبارزه بابیماریها و واحدهای تابعه
 - 10 بیماریابی مالاریا : گرفتن لام خون محیطی ، ارسال بهآزمایشگاه
 - 11 بیماریابی التور ( مشکوک به وبای التور ) : تهیهنمونه از بیماران اسهالی و ارسال به آزمایشگاه
 - 12پیگیری و نظارت بر درمان بیماریهای تحت مراقبت ( تبمالت - سالک جذام - اسهال خونی تیفوئید0 تب خونریزی دهنده کریمه کنگو کیستهیداتیک سیاه زخم سل مالاریا گال سیاه سرفه کزاز بال غ ین هپاتیت هایویروسی پدیکلوز )
  -13 تهیه و تدارک داروهای مورد نیاز جهت درمان برخیبیماریها (‌سل مالاریا تب کریمه کنگو آنفلوانزای فوق حاد پرندگان )‌. و توزبعبصورت رایگان
  -14 ارائه خدمات مشاوره ای در پیشگیری از ایدز
  ب بیماریهای غیرواگیر :
 - 1 بیماریابی و نظارت بر درمان و پیگیری موارد دیابت درجمعیت بالای 30 سال تحت پوشش مرکز بهداشتی درمانی روستایی .
 - 2 بیماریابی فشار خون و نظارت بر درمان و پیگیری مواردفشار خون در جمعیت بالای 30 سال تحت پوشش مرکز بهداشتی درمانی روستایی .
 - 3 بیماریابی کم کاری مادرزادی تیروئید در نوزادان .
 - 4 بیماریابی موارد فنیل کتونوری در نوزادان
  -5 بیماریابی موارد G6PD در نوزادان
 - 6 ارائه خدمات مشاوره تلاسمی و انجام آزمایشات مربوطبرای زوجین داوطلب ازدواج
          
 اهم وظایف واحد پیشگیری و مبارزه بابیماریها عبارتند از :
 .1  اجرای نظاممراقبت بیماریها،جمع آوری اطلاعات مربوط به سلامت و بیماری در شهرستان و تجزیه وتحلیل آنها بمنظور شناسایی بیماری ها و مشکلات بهداشتی شایع در شهرستان و برنامهریزی و انجام مداخله و ارائه راهکارهای مناسب جهت مقابله با آنها (بیماری های واگیرو غیر واگیر(
  .2 پشتیبانی واحدهای تحت پوشش در سطح مراکز بهداشتیدرمانی
  .3 تجهیز خانه های بهداشت، پایگاههای بهداشتی و مراکزبهداشتی درمانی به وسایل، فرمها، رسانه های آموزشی مورد نیاز اجرای برنامه ها وآخرین دستورالعملهای کشوری
  .4 نظارت، پایش و ارزشیابی مداوم نیروها، برنامه ها وطرحهای کشوری و کشف مشکلات و ارائه راهکارها و مداخله های مناسب بمنظور ارتقاء روندفعلی
  .5 بیماریابی بیماریهای واگیر (گرفتن نمونه خلط، گرفتنسواب رکتال، گرفتن لام خون محیطی و گرفتن نمونه ترشحات حلقی) در سطح خانه هایبهداشت، پایگاههای بهداشتی و مراکز بهداشتی درمانی (نمونه گیری و انجام اینآزمایشات رایگان است) و کشف زود هنگام بیماریهای مدنظر و طغیانهای احتمالی ومحدودسازی هرچه سریعتر آنها
  .6 بیماریابی بیماریهای غیرواگیر (فشارخون، دیابت،بیماریهای روانی) و ارائه خدمات لازم(کنترل طغیان خاموش، جاری، پنهان و روزافزوناین بیماریها در جمعیت)
  .7 اجرای موازین پیشگیری، پیگیری و درمان بیماری هایی کهباید تحت مراقبت باشند.
.8داشتن توانایی لازم فنی، تجهیزاتی، دارویی، هماهنگیبین بخشی و درون بخشی و ... جهت مقابله با همه گیری احتمالی بیماریهای مختلف (بیماری های واگیر و غیر واگیر(
  .9 آموزش، اطلاع رسانی و فرهنگ سازی کلیه کارکنانبهداشتی و آحاد مردم دررابطه با بیماری های مختلف و راه های درمان و پیشگیری ازآنها (بیماری های واگیر و غیر واگیر(
  .10ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه بیمار ی های گوناگونبه مراجعه کنندگان
  .11تامین کلیه واکسن های مورد نیاز شهرستان و نگهداریآنها در شرایط و دمای مناسب (مدیریت زنجیره سرد) و توزیع آنها در سطح مراکزبهداشتی، درمانی شهرستان
  .12 برنامه ریزی و نظارت بر اجرای واکسیناسیون در مناطقو جمعیت های آسیب پذیر (عشایر، حاشیه شهر ها، اتباع بیگانه و مناطق فاقد دسترسی بهتسهیلات بهداشتی(
  .13 برنامه ریزی و اجرای مراقبت از بیماری ها در اتباعبیگانه و مهمانان وارده به شهرستان
  14. انجام واکسیناسیون در گروه های خاص (مننژیت و کزازدرسربازان، هپاتیت B درکارکنان بهداشتی و افراد درمعرض خطر، آنفولانزا در گروههایدر معرض خطر، در معرض تماس و ...)
  15. تشکیل کمیته ها و جلسات درون بخشی و برون بخشی درزمینه بیماریهای مختلف
  16. ارائه خدمات به افراد حیوان گزیده و تکمیلواکسیناسیون ضد هاری
  17. غربالگری مزودجین و شناسایی موارد ناقل تالاسمی ومشاوره و انجام PND و سایر اقدامات ضروری مورد نیاز
 
سه‌شنبه 4 تير 1398   08:20:39

گالری تصاویر

اخبار

    بازدیدها

    تعداد بازديد اين صفحه: 4189
    تعداد بازديد کنندگان سايت: 87155272 تعداد بازديد زيرپورتال: 714627 اين زيرپورتال امروز: 275 سایت در امروز: 10729 اين صفحه امروز: 2