لینک عکس دار

تقویم

<>
شيدسچپج
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

لینک های ویژه

شرح وظایف واحد بهداشت روان :
    - اجرای طرح ادغام بهداشت روان در نظام شبکه
  - اجرای طرح پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر در نظام شبکه
  - اجرای طرح پیشگیری از خودکشی در منطقه
  - اجرای طرح پیگیری و ویزیت در منزل بیماران مزمن روانی
  - اجرای پایلوت طرح پیشگیری از خشونت خانگی در 6 مرکزبهداشتی درمانی و خانه های بهداشت تحت پوشش
  - پایش و نظارت مراکز بهداشتی درمانی شهری ، روستایی وخانه های بهداشت
  - همکاری و هماهنگی درون بخشی و برون بخشی جهت پیشبرداهداف بهداشت روان
  - هماهنگی و برگزاری کارگاههای بهداشت روان با مجوزامتیاز باز آموزی برای پزشکان و کارشناسان منطقه
  - تشکیل کمیته بهداشت روان و کمیته پیشگیری از خودکشی درسطح شهرستان
  - آموزش پزشکان جدیدالورود به سیستم بهداشت بصورت عملی وتئوری در درمانگاه مرجع سطح سوم بهداشت روان
  - شرکت در تبیین اولویت ها ، اهداف و استراتژیهای بهداشت روان
  - تهیه برنامه استراتژیک و برنامه جامع عملیاتی واحدبهداشت روان
  - تهیه آمار ، تجزیه و تحلیل و رسم نمودار فعالیتهایواحد
  - تهیه متون آموزشی برای گروه های هدف
  - آموزش رابطین بهداشت ، بهورزان ، کاردانها و ......
   
 الف) شرح وظایف پزشک سطح سوم بهداشت روان :
 - پذیرش موارد ارجاعی از مرکز بهداشتی درمانی و ارائه پسخوراند به مراکز مربوط
 - سرپرستی بخش تشکیل پرونده ها و آماده نمودن فرم هایپیگیری
 - انجام درمان برای موارد ارجاعی با داروهای قابل دسترسبرای بیماران
 - ترتیب دادن فعالیتهای مناسب جهت ارتقا ء سطح بهدا شتروانی با استفاده از منابع قابل دسترس جامعه
 - نظارت و پایش بر عملکرد پزشکان عمومی مراکز بهداشتیدرمانی
 - ارجاع موارد حاد و سخت به مراکز روانپزشکی سطوح بالاتر
 - مشارکت در آموزش و بازآموزی پزشکان عمومی مراکز
 
 ب) شرح وظایف روانپزشک :
  - نظارت و پایش فعالیت سطوح مختلف ارائه خدمات بهداشت روان در منطقه
  - ارائه خدمات سرپایی و بستری بیماران ارجاعی
  - ارائه پس خوراند لازم در مورد بیماران ارجاع شده به مراکز بهداشتی درمانی
  - شرکت در کمیته های بهداشت روان در شهرستان
  - انجام پژوهش های کاربردی در نظام بهداشتی
 
   ج)شرح وظایف کارشناسان بهداشت روان در مراکز (سطح دوم ):
 • همکاری با پزشک دوره دیده در ویزیت بیماران اعصاب و روان
 • تشکیل پرونده برای بیماران و گرفتن شرح حال از بیماراناعصاب و روان و بیماران معتاد
 • مشاوره بیماران اعصاب و روان و بیماران معتاد
 • انجام تست های هوش و روان شناختی از بیماران
 • برگزاری جلسات آموزشی برای گروه های هدف به صورت جمعی وچهره به چهره
 • ارسال آماربیماران اعصاب و روان در فرم های مربوطه تاپنجم هرماه به واحد بهداشت روان
 • ارسال آمار بیماران معتاد در فرم مربوطه تا پنجم هر ماهبه واحد بهداشت روان
 • گزارش ماهیانه عملکرد کلی تا پنجم هرماه به واحد بهداشتروان
 • پایش و نظارت بر عملکرد بهورزان ماهی یک بار طبق چک لیست و ارائه گزارش به واحد بهداشت روان
 • نظارت و بررسی آمار خودکشی، بیماری های روان و اعتیاد ازخانه های بهداشت طبق فرم های مربوطه
 • آموزش بهورزان تحت پوشش درمورد بیماریابی، پیگیری و آموزش گروه های هدف
 • تهیه متون آموزشی ( جزوات، پمفلت، اسلاید و...)
  د) انتظارات از سرپرست مرکز بهداشتی درمانی در زمینه های:
   بهداشت روان
  Ø پذیرش بیماران ارجاعی و غیر ارجاعی روان پزشکی
  Ø تشکیل پرونده روان پزشکی : ثبت شرح حال اولیه، دستوراتدارویی و یاداشت های مراجعات و پیگیری ها
  Ø درمان فوریت های روان پزشکی و درمان مراجعات تکراری ونگهدارنده
  Ø ارجاع موارد مشکل به مرکز تخصصی بالاتر به منظورمشاوره تشخیصی و درمانی
  Ø سرپرستی و نظارت و بازآموزی فعالیت های بهداشت روانیبه بهورزان و کاردانان و داوطلبان بهداشتی
  Ø ارائه آمار ماهیانه فعالیت های بهداشت روان و تجزیه وتحلیل ابتدایی آن و ارسال آمار فوق به مرکز بهداشت شهرستان
  Ø سرپرستی و شرکت در آموزش اجتماعی بهداشت روان
  Ø ارسال پس خوراند با فرم ارجاع برای بهورزان
    اعتیاد
  Ø پذیرش بیماران معتاد و تشکیل فرم مصاحبه اولیه برای بیماران
  Ø ثبت فشارخون بیمار در صورت سم زدایی با کلونیدین، قبل و حین درمان ( درهر ویزیت )
  Ø تکمیل فرم پیگیری یک ساله بیماران سم زدایی شده جهتپیشگیری از عود بیماری
  Ø اجرای برنامه تعویض سرنگ در مرکز و ارائه کاندم جهتکاهش آسیب
  Ø برگزاری جلسات آموزشی برای کارکنان و عموم مردم به صورت جمعی و چهره به چهر در زمینه مشاوره اعتیاد و کاهش آسیب
  Ø نظارت بر عملکرد بهورزان
  Ø درخواست دارو جهت سم زدایی
  Ø ارسال آمار اعتیاد تا پنجم هر ماه به واحد بهداشت روان
 
   خود کشی
 
  Ø فعالیت در زمینه پیشگیری اولیه از خودکشی
  Ø شناسایی بیمارانی که ریسک اقدام به خود کشی دارند توسطپزشک و بهورز مرکز
  Ø پیگیری بیمارانی که اقدام به خود کشی یا سابقه اقدامداشته اند
  Ø گزارش آمار موارد اقدام به خودکشی به مرکز بهداشتشهرستان
  Ø نظارت به عملکرد بهورزان در زمینه خود کشی
 
  مراقبت در منزل و بهداشتروان جامعه نگر
   مراکز ویزیت درمنزل ، ارائه درمان های دارویی و غیردارویی روان پزشکی ، خدمات مددکاری ، مداخله دربحران و برنامه های پیش گیرانه را هدایت می کنند.
 وظایف پزشک آموزش دیده برنامه در تیم درمانی ویزیت درمنزل شامل :
  - ارزیابی بالینی ، مشاهد ماهرانه ، معاینه فیزیکی ،گرفتن شرح حال روانپزشکی و ایجاد رابطه درمانی
  - اجرای دستورات قبلی روان پزشک معالج بیمار در صورت عدموجود تغییرات تشخیصی
  - بررسی مشکلات خانوادگی و درمان خانواده های با سطحهیجانی ابراز شده بالا
 
  پیشگیری از خشونت خانگی
  طرح پیشگیری ازخشونت خانگی بر دو محور تکیه دارد : اطلاع رسانی و مداخله
 با توجه به قوانین جاری پزشکان ملزم به گزارش خشونت و یاموارد کودک آزاری می باشند . و شناسایی کودک و یا همسر آزار دیده و انتخاب بهترینروش مداخله می باشند .   
  
  هبیماریابی توسط بهورز (سطح اول):
 
ارجاع بیماران به پزشکان مراکزبهداشتی درمانی (سطح دو)
بررسی تخصصی بیماران درکلینیک مرجع روانپزشکی (سطح سه)
 
دوشنبه 3 تير 1398   23:44:51

گالری تصاویر

اخبار

  بازدیدها

  تعداد بازديد اين صفحه: 4962
  تعداد بازديد کنندگان سايت: 87144217 تعداد بازديد زيرپورتال: 714414 اين زيرپورتال امروز: 362 سایت در امروز: 50066 اين صفحه امروز: 5