پیام های سلامتی
2
بسیج ملی تغذیه از 29 آذرماه  
  زندگی سالم تر با مصرف روغن و چربی کمتر

تغذیه صحیح به معنی خوردن، دریافت مقدار لازم و کافی از هر کدام از این مواد غذایی است . این مقدار لازم و کافی در افراد مختلف با یکدیگر تفاوت دارد.
مواد غذایی لازم برای بدن، شامل پروتئین ها، هیدارت های کربن، چربی ها، ویتامین ها و مواد معدنی است.
غذاهایی که به طور روزانه مصرف می کنیم از مواد غذایی که به آن اشاره شد تشکیل شده است. تغذیه صحیح به معنی خوردن، دریافت مقدار لازم و کافی از هر کدام از این مواد غذایی است و این مقدار لازم و کافی یا همان نیازهای تغذیه ای در افراد مختلف با یکدیگر تفاوت دارد، همچنین سن، جنس، میزان فعالیت فرد، شرایط محیطی و سلامت یا بیماری از عواملی هستند که باعث بروز این تفاوت ها می شود.
 بسته اطلاعاتی و آموزشی زندگی سالم تر با مصرف روغن و چربی کمتر
سه‌شنبه 4 تير 1398   00:09:49

تصویر ها