آرشیو اخبار
3
استقرار اتوبوس ایدز درملک آباد اتوبوس ایدز به مناسبت گرامیداشت هفته ایدزتوسط کارشناسان واحد بیماریهای مرکز بهداشت شهرستان ساوجبلاغ ویاران باشگاه مثبت جهت اطلاع رسانی وانجام تست ونمونه گیری عموم مردم در ملک آباد استقرار یافت
دوشنبه 3 تير 1398   23:54:56

تصویر ها