آرشیو اخبار
4

2

3

1
بازدید از خانه بهداشت طاووسیه

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان ساوجبلاغ- صبح امروز مورخ97/12/19 نماینده کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل ،آقای دکتر سروش به همراه خانم فغانی کارشناس مسئول بهورزی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی البرز ازنحوه ارائه خدمات بهداشتی به مهاجرین واتباع بیگانه خانه بهداشت طاووسیه بازدید کردند.

سه‌شنبه 4 تير 1398   00:31:03

تصویر ها