آرشیو اخبار
1

2
جلسه هیئت رئیسه برگزار گردید.

آخرین جلسه هیئت رئیسه شبکه بهداشت ودرمان ساوجبلاغ در سال 97صبح امروزبا حضور دکتر سلیمان فلاح مدیر شبکه ودکتر جلیلیان رئیس مرکز بهداشت ساوجبلاغ ودکتر سلطانی رئیس بیمارستان امام جعفر صادق(ع) ودیگر اعضای هیئت رئیسه برگزار گردید.

گفتنی است در این جلسه ضمن تقدیر وتشکر ازهمکاری اعضادر طول سال 97از سوی مدیرشبکه ،عملکرد سال 97 وبرنامه ها واهداف سال 98 موردبحث و بررسی قرار گرفت وهمچنین با توجه به ایام پایانی سال وتعطیلات نوروزی در خصوص ارائه هرچه بهتر خدمات بهداشتی ودرمانی به مراجعین درایام نوروز تاکید بسیارشد.

سه‌شنبه 4 تير 1398   08:44:55

تصویر ها