آرشیو اخبار
4

2

3

1
مرکز خدمات جامع سلامت قاسم آباد بزرگ افتتاح گردید. در نهمین روز از گرامیداشت  ایام دهه مبارک فجر مرکز خدمات جامع سلامت قاسم آباد بزرگ با حضور دکتر شهبازی استاندار البرز ومهندس پالیزگیرفرماندار ساوجبلاغ وجمعی از مسئولین شهرستانی افتتاح ومورد بهره برداری قرار گرفت.این مرکز بامساحت 600مترمربع در دوطبقه با هزینه ای بالغ بر20/000/000/000 ریال از اعتبارات طرح تحول سلامت ،ساخت وتجهیز گردید.
گفتنی است این مرکز قبل از این خدماتی که به اهالی روستا ارائه می داده در قالب پایگاه بهداشتی بوده است که اکنون با خدمات بهداشتی گسترده تری به شکل مرکز خدمات جامع سلامت جمعیت 6450 نفر را پوشش می دهد.
سه‌شنبه 4 تير 1398   08:34:13

تصویر ها