آرشیو اخبار
2

4

3

1
ورزش صبگاهی مردان برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان ساوجبلاغ-با توجه به برگزاری هفته سلامت مردان از تاریخ1 /12/97 لغایت 7/12/97 و اهداف این برنامه که توجه به سلامت کارکنان ادارات و مدیران در دستور کار آن قرا رگرفته است، ,ورز ش صبحگاهی با حضور همکاران مرد شبکه ومرگز بهداشت ساوجبلاغ به مناسبت هفته ملی سلامت مردان با همکاری اداره ورزش وجوانان در ستاد شبکه بهداشت ودرمان ساوجبلاغ با شعار "مردان فعال و بهره وری در محیط کار دوست دار فعالیت بدنی" برگزار گردید.

سه‌شنبه 4 تير 1398   08:57:47

تصویر ها