اطلاعیه
اطلاعیه واگذاری پایگاه ایجادی شماره 2 شهر جدید به اطلاع متقاضیان محترم می رساند پایگاه ایجادی شماره 2 شهرجدیدبا جمعیت 8000 نفر به افراد حقیقی و حقوقی واگذار می گردد.
متقاضیان می توانند از تاریخ 15/12/96 به مدت 72 ساعت فرم استعلام بهاء را از طریق لینک دانلود و یا از دبیرخانه مرکزبهداشت شهرستان دریافت و نسبت به تکمیل وتحویل آن تا پایان وقت اداری 18/12/96 درپاکت به صورت مهر موم شده به دبیرخانه محرمانه شبکه بهداشت ودرمان شهرستان ساوجبلاغ تحویل و رسید دریافت نمایند.
شرایط واگذاری  جمعیت برآوردی :  8000 نفر
                           حداقل سرانه :    147150ريال
 در صورت هرگونه سوال با شماره تلفن 44238606-026 واحد گسترش ( خانم عبدالهی ) تماس حاصل نمایید.
دانلود فرم استعلام بها
سه‌شنبه 4 تير 1398   08:21:11

تصویر ها