آرشیو اخبار
12

2

1
برگزاری کارگاه آموزش تدوین EOP

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان ساوجبلاغ -همزمان با شروع بازبینی مجدد برنامه ملی پاسخ نظام سلامت در بلایا وفوریت ها (EOP) وروز جهانی بلایا کارگاه دوروزه آموزش تدوین EOP با حضور فرماندهان حادثه ورابطین بلایای مراکز خدمات جامع سلامت واعضای چارت ICS مرکز بهداشت شهرستان ساوجبلاغ در محل سالن کنفرانس شبکه بهداشت برگزار گردید.

دوشنبه 3 تير 1398   23:58:57

تصویر ها