اطلاعیه
اطلاعیه واگذاری پایگاه ایجادی شماره 2 مهدی آباد به اطلاع متقاضیان محترم می رساند پایگاه ایجادی شماره 2 مهدی آباد ( شهرک ابریشم ) با جمعیت 3000 نفر به افراد حقیقی و حقوقی واگذار می گردد.
متقاضیان می توانند از تاریخ 6/6/96 به مدت 72 ساعت فرم استعلام بهاء را از طریق لینک دانلود و یا از دبیرخانه مرکزبهداشت شهرستان دریافت و نسبت به تکمیل وتحویل آن تا پایان وقت اداری 8/6/96 درپاکت به صورت مهر موم شده به دبیرخانه محرمانه شبکه بهداشت ودرمان شهرستان ساوجبلاغ تحویل و رسید دریافت نمایند.
شرایط واگذاری  جمعیت برآوردی :  3000 نفر
                           حداقل سرانه :    147150ريال
 در صورت هرگونه سوال با شماره تلفن 44238606-026 واحد گسترش ( خانم عبدالهی ) تماس حاصل نمایید.

دانلود فرم استعلام بهاء
دوشنبه 3 تير 1398   23:43:48

تصویر ها