آرشیو اخبار
1

6

3

2

4
به مناسبت روز مهندس انجام پذیرفت.

کارگاه آموزشی مورخ 6/12/97 به مناسبت زادروز مهندس خواجه نصیرالدین طوسی وروز مهندس تحت عنوان  انواع آلاینده های مواد غذایی وروش تشخیص توسط مدرس کارگاه آقای دکتر افشین رجبی خرمی وهمچنین با سخنرانی خانم دکتر صدری مدرس دانشگاه پیرامون مسائل وموضوعات روانشناختی جهت مسئولین فنی وکارشناسان صنایع غذایی در محل سالن اجتماعات زر ماکارون برگزار گردید .ودرپایان از تعدادی مسئولین فنی با حضور دکتر جعفری مدیر غذایی وبهداشتی  دانشگاه تجلیل بعمل آمد.

جمعه 30 فروردين 1398   04:45:59

تصویر ها