آرشیو اخبار
2

1

1

3

4

2
گرامیداشت هفته تربیت بدنی

صبح امروز با حضور فرماندار وجمعی از مسئولین ادارات شهرستان ساوجبلاغ متقارن با گرامیداشت هفته تربیت بدنی وسه شنبه های بدون خودرو،از ساعت 7 صبح مسیر میدان صنعت ومصلی تا شبکه بهداشت ودرمان را رکاب زدند ودر پایان با نرمش صبحگاهی در محل شبکه بهداشت ودرمان ساوجبلاغ، کار اداری را آغاز کردند.

شنبه 31 فروردين 1398   17:07:33

تصویر ها